Map search for Norway

X

Jobs in Norway Norway & Career in Norway Norway - Find a new job today!

 Juridisk rådgjevar - Høgskulen i Volda - Hå kommune

Kriminalomsorga sitt samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjonar på ein måte som er tillitvekkjande for samfunnet og som motverkar…<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:51:20 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=H%C3%A5+kommune">Hå kommune jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:51:20 GMTLedig konstitusjon som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter - Høgskulen i Volda - Oslo

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:51:04 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Oslo">Oslo jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:51:04 GMTFørste- / seniorkonsulent eksamen - Høgskulen i Volda - Kongsberg

I Seksjon for eksamen er det ledig vikariat i 100 % stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent for en periode på ett år, med mulighet for lenger.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:56 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Kongsberg">Kongsberg jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:56 GMTTwo postdoctoral researchers and a PhD student within advanced (bio)catalysis - Høgskulen i Volda - Ås

The Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM) at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has vacant three 3-year positions to work on…<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:53 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=%C3%85s">Ås jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:53 GMTPostdoktor innen matematikkdidaktikk / matematisk literacy / digitale læringsplattformer for matematikk - Høgskulen i Volda - Trondheim

På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. Det er ledig en stilling som postdoktor innen matematikkdidaktikk /…<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:48 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Trondheim">Trondheim jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:48 GMTVil du være lærling i Kriminalomsorgsdirektoratet? - Høgskulen i Volda - Lillestrøm

Vi søker deg som vil lære om kontor- og administrasjonsfaget og ønsker å jobbe i en etat med et stort og viktig samfunnsoppdrag.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:48 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Lillestr%C3%B8m">Lillestrøm jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:48 GMTUniversitetslektor i pedagogikk, vikariat - Høgskulen i Volda - Stavanger

Universitetet i Stavanger har ledig 1 - 2 vikariat som universitetslektor i pedagogikk. Stillingene er ledig i perioden 1.8.2020 - 31.7.2021.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:41 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Stavanger">Stavanger jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:41 GMTPedagogisk Leder - Høgskulen i Volda - Frøya

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. Skolen har elever fra 1.-7.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:35 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Fr%C3%B8ya">Frøya jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:35 GMTEn fast stilling som praksiskonsulent og studieveileder - Høgskulen i Volda - Fredrikstad

I Seksjon for studenttjenester ved Høgskolen i Østfold det ledig en stilling som praksiskonsulent og studieveileder i 100% stilling.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:32 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Fredrikstad">Fredrikstad jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:32 GMTPhD candidate for surface treatment of coated recycled aluminium - Høgskulen i Volda - Trondheim

At NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students. Writing scientific documents in English.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:36 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Trondheim">Trondheim jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:36 GMTAvdelingsleder - Høgskulen i Volda - Kirkenær

Ved Kirkenær barnevern- og omsorgssenter er det ledig en 100 % stilling som avdelingsleder for en av våre avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere (EMA).<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:30 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Kirken%C3%A6r">Kirkenær jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:30 GMTVi søker jurister til et nyopprettet nasjonalt ressurssenter for juss og deling av data - Høgskulen i Volda - Oslo

Vi i det offentlige har som mål å bli flinkere til å dele data, slik at innbyggerne ikke må oppgi samme informasjon flere ganger.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:31 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Oslo">Oslo jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:31 GMTEr du god på skyløsninger? - Høgskulen i Volda - Brønnøysund

Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringens fremste verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. I dag utgjør 9 personer.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:27 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Br%C3%B8nn%C3%B8ysund">Brønnøysund jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:27 GMTPhD position in ERC project - Høgskulen i Volda - Bergen

UiB - Knowledge that shapes society. Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental…<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:25 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Bergen">Bergen jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:25 GMTVi søker deg som er jurist / forvaltningsinformatiker / informatiker til et nyopprettet nasjonalt ressurssenter for juss og deling av data - Høgskulen i Volda - Oslo

Vil du jobbe i grensesnittet mellom digitalisering og regelverk i et nyopprettet nasjonalt ressurssenter i Digitaliseringsdirektoratet?<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:50:14 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Oslo">Oslo jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:50:14 GMTProsjektleder - geografiske analyser og datatjenester - Norkart - Bærum kommune

Vi er en programvare- og dataleverandør som digitaliserer og forenkler hverdagen. Med landets mest komplette datavarehus – gir det oss uendelig med muligheter…<br>Fra Norkart - Fri, 17 Jan 2020 13:49:59 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=B%C3%A6rum+kommune">Bærum kommune jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:49:59 GMTFørstekonsulent/Rådgiver - Høgskulen i Volda - Oslo

Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for…<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:49:58 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Oslo">Oslo jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:49:58 GMTEr du jurist og vil bidra til eit digitalt, datadrive tilsyn? - Høgskulen i Volda - Leikanger kommune

Vi har ledig stilling som jurist frå 1. Tilsynet jobbar for eit samfunn utan digitale barrierar og rettleier om universell utforming av ikt.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:49:56 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Leikanger+kommune">Leikanger kommune jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:49:56 GMTVil du jobbe med kobling mellom digitalisering og regelverk i et nyopprettet nasjonalt ressurssenter i Digitaliseringsdirektoratet? - Høgskulen i Volda - Oslo

Vil du jobbe med kobling mellom digitalisering og regelverk i et nyopprettet nasjonalt ressurssenter i Digitaliseringsdirektoratet? Er god til å gjennomføre.<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:49:43 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Oslo">Oslo jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:49:43 GMTFastlege 2 x 100% fast stilling- Mehamn og Kjøllefjord legekontor - Høgskulen i Volda - Kjøllefjord

Det å være allmennlege på Nordkyn-halvøya er annerledes enn mange steder i landet. Legetjenesten dekker kommunene Lebesby (tettsted Kjøllefjord) og Gamvik …<br>Fra Høgskulen i Volda - Fri, 17 Jan 2020 13:49:41 GMT - Vis alle <a href="https://no.indeed.com/jobs?l=Kj%C3%B8llefjord">Kjøllefjord jobber</a> Fri, 17 Jan 2020 13:49:41 GMT